Referat fra generalforsamling 2017

 

Vi har prøvet vores å stykke ved Hevring Møllegård, et fint sted men meget afhængig af tidevandet i Kattegat. Mens vi fiskede var der en kraftig strøm.

 

Sildetur har vi også været på. Vi fiskede den halve formiddag uden held. Nogle af os tog hjem, andre blev og fangede en del fisk om eftermiddagen.

 

25 års jubilæumstur til Himmerlands Fiskepark & Camping. Vi var ca. 15 personer, der havde et par dejlige dage i det Nordjyske. Ind imellem fik vi lidt regn, men der blev også fisket og fanget en del fisk. Der blev også tid til at hygge sig i hytterne, og grillen frembragte bla. flæskesteg. En rigtig fin tur, som vi godt kan gøre en anden gang.

 

En tur til Jernhatten blev det også til. Per, Carsten og undertegnede fiskede i nogle timer i dejligt vejr, uden at få bid. Turen var dog alligevel meget hyggelig.

 

Vi har haft 3 ture efter fladfisk. En til Grenå mole som ikke gav nogen fisk, måske fordi vejret var for godt den dag. En tur til Glatved, som vi ændrede på grund af blæst til molen ved Ebeltoft færgehavn. Et sted som godt kan anbefales, da der kan fiskes til begge sider fra molen afhængig af evt. vind. Herfra fik vi da også fisk med hjem. Sidste tur efter flade var til Djursborg ved spejderhytten, her var der flade til os to morgenfriske fiskere Jan og mig. Det er et dejligt sted til fladfisk bare at vejret arter sig. Det er også en plads, hvor der kan fanges pighvar.

 

En håndfuld fiskere var draget til Volstrup Fiskepark ved Hobro. Jeg var ikke selv med på turen, men har ladet mig fortælle at der var fint vejr og at Jan næsten fangede en fisk. Vores mosetur blev aflyst pga. manglende tilmelding. Julebanko blev som tidligere år holdt i Hvilsager Forsamlingshus med masser af gevinster og gløgg og æbleskiver.

 

Kassereren aflagde revideret regnskab, som viste et mindre underskud. Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag.

 

Bestyrelsen havde et forslag til en vedtægtsændringer, som gik ud på at foreningen tegnes af formand og kasserer. Forslaget blev godkendt.

 

Valg af bestyrelse.

 

På valg var Carsten Madsen og Gunnar Thougaard, medens Peter Gissel ville gå ud af bestyrelsen På grund af manglende tid. Carsten Madsen og Gunnar Thougaard blev genvalgt og Mads Simonsen blev nyvalgt.

 

Under eventuelt gik snakken om løst og fast, imens det obligatoriske smørrebrød blev fortæret.

 

På bestyrelsens vegne 

Gunnar Thougaard

 

 

Formandsberetning

Generalforsamling 3-2. 2016

 

Vi har været på en del fisketure igennem 2015 og jeg vil i det følgende snakke lidt om nogle af dem sådan som jeg husker at de forløb.

 

Første tur gik til Moesholm P&T. Det var en kold morgen, alligevel fangede vi en 3-4 ørreder.

Sildeturen fra Voer bød på en del sild, det er jo altid et spørgsmål om at ramme når sildestimen går forbi. Jeg fiskede selv 4 gange, og fangede kun 1 stk.

 

En kysttur var planlagt til den 9. maj. Lige i starten af hornfiskeriet men det er jo ikke altid at vindretningen er med os. Det blev en moletur til Bønnerup og der blev fanget omkring 20 flade hvoraf Hans tegnede sig for de 7.

 

Vi skulle igen prøve kræfter med Gedderne i mosen i Ø Bjerregrav 30. maj. Men desværre er nogle af mosehullerne fisket fuldstændig i bund, vi fiskede med garanti i et af dem, ikke et eneste hug fik vi på hele dagen.

 

Fiskedag ved fjorden, teltet er blevet solgt, derfor var der planlagt grillmad ved bådelauget i Voer. Dette var meget hyggeligt og der blev fortalt historier omkring grillen. Fiskeriet var lidt sløjt, der blev fanget 2 flade og en abborre.

 

7.august var der kaldt sammen til aftentur ved fjorden, som sædvanlig var Dorthe og Jeg på ferie på dette tidspunkt. Der var dog mødt en håndfuld håbefulde lystfiskere op ved bådelauget, de havde en hyggelig aften , selv om der ikke blev fanget det store.

 

Moletur til Bønnerup d. 22 august. Der var lagt op til at fange 1 ton. Fladfisk, men det går jo ikke altid efter planerne,, det var fjesingerne der var i bidehumør denne dag. Det var ellers en fin dag med dejligt vejr.

 

  1. August var vi på tur med M/S signe fra Grenå. Vi sejlede ud i 2 timer til et langt Stenrev hvor vi har fisket før. Torskene bliver større for hver gang vi er på Kattegat. Der var fint vejr og vi fik alle en del fisk med hjem, både torsk og makrel.

 

P&T tur til Purhus skulle også prøves . Det var en dag med fint vejr, klubben serverede rundstykker og en lille en til halsen. Der blev fanget en enkelt ørred, den tog John sig af, 1,55kg og flotte 50 cm.

 

Årets sidste tur gik til mosen ved Tværsige efter de store gedder. Der var 6 ihærdige fiskere der prøvede lykken. Men kun Per kvist fik bid, dog uden at få fisken på land.

 

Fiskeklubben var også i år inviteret med på Jagt og Fiskerimessen på Gl. Estrup. John og undertegnede holdt stand i den opstillede bod. Og Jeg vil nok sige at det var en lang dag, for regnen stod ned i stænger og puplikum blev hjemme ved den varme kakao. Det var ellers meget synd for arangementet, der er jo lagt mange kræfter i for at få det op at køre.

 

Jeg vil slutte af med at sige mange tak til jer alle sammen for nogle hyggelige timer sammen i løbet af året. Vi mødes igen i år med fiskestangen under armen, til nogle dejlige fisketure, og mon ikke også der kommer nogle nye ture som vi ikke har prøvet før.

 

Gunnar

 

 

Referat af Auning Fiskeklubbens generalforsamling

onsdag d.3/2-2016.

 

 1. 1.    Poul valgt som dirigent.
 2. 2.    Inge valgt som referant.
 3. 3.    Formanden redegjorde for de aktiviteter, der havde været i årets løb. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 4. 4.    John redegjorde for regnskabet. Enstemmigt vedtaget.
 5. 5.    Ingen forslag.
 6. 6.    Valg af bestyrelse og suppleanter: Gunnar genvalgt, Carsten genvalgt, Peter genvalgt, Asbjørn Feldskov, Jan Simonsen er nye i bestyrelsen, Per Kvist blev suppleant.
 7. 7.    Valg af revisorer: OleKøtter og John Enevoldsen.
 8. 8.    Pokaler: John Enevoldsen fik for største ørred i Purhus P&T,

Gunnar fik for største torsk i Kattegat.

 

Evt: Der blev talt om vores 25 års jubilæum og hvor turen evt. skal gå hen. Fiskepark eller feriekoloni ? Vores nye fiskevand ved Hevring Å ? Den nye bestyrelse fik lidt at arbejde med.

 

Poul afslutter forsamlingen kl.19.59

 

Bilag af formandens beretning.

 

 

Purhus fiskepark

Turen startede rigtig godt, med flot vejr, dog med en lille smule morgen dis.

John havde rundstykker med og en lille en til halsen.

Rigtig lækkert sted. Søen stod flot, dog med en del grøde i den ene ende.

John fik en flot Ørred ca. 9.15, den vejede 1,55kg. og var 50cm. Tillykke til John!

Moletur til Bønnerup

Turen gik til molen i Bønnerup.

Der var mødt 8 op fra klubben som var klar på at hale et lille ton flad fisk op. . Meen det var ikke lige flade der blev fanget flest af den dag, det kan være Hans har fanget dem alle sidste gang.. der blev til gengældt fanget er masse fjæssinger, størstedelen røg ud igen så der er lidt til næste gang, dog blev der fanget 3 der var værd at tage med hjem. Det var en hyggelig dag med et dejligt vejr.

 

Referat Peter Seiling

Fiskedag ved fjorn 20/6-2015

Turen startede kl. 9.00 som planlagt, der var to både som sejlet ud med godt humør, mens andre prøvede lykken på land. Vejret viste sig heldigvis fra sin gode side, godt med sol en lille smule blæst. Da klokken blev 12.00 og der var kommet godt gang i grillen, fik vi smidt godt med pølser og brød på, og så blev der hygget og fortalt historier til højre og venstre, men det var også tiltrængt for der blev vidst kun fanget en abore og to flade-fisk, ellers en rigtig god dag.  

Referant Carsten S Madsen 

Referat fra Kystturen 9 maj

For at se vejret and mødtes vi ved Auning skole, for at finde ud af hvor det ville være bedst at tage hen, med det vejr vi havde, en rigtig god vind fra syd øst, blev det til molen ved Bønderup.

vi var 7 deltagere der tog der ud, vi blev godtnok blæst igennem, men det gjorde ikke noget når havde fisk med hjem, 20 fladfisk blev det til i alt, hvoraf Hans fra Auning tog tilfreds hjem, med de 7 af dem.

 

Referat John Enevoldsen

Referat fra øster Bjerregrav mose

 

Vi var mødt ni personer op ved øster Bjerregrav kirke, dagen startet godt, og med flot vejr. Der efter kørte vi samlet ned til søerne, hvor efter vi fordelte os rundt omkring og begyndte at fiske. Uden at lyve så blev der brugt meget forskelligt fiskegrej og agn, men uden at få noget op af vandet. Vi fik et par enkelte svage regnbyger men ellers en rigtig god dag.   

Referat af kysttur. 9/5-2015

 

7 var mødt op til kysttur. Da det blæste fra øst (som sædvanlig når vi har kysttur), bestemte vi os til at tage til Bønnerup og fiske fra molen.

 

Det varede ikke lang tid inden den første flade var fanget,  Hans havde fundet et godt sted og fik 7 med hjem, der blev i alt fanget omkring 20 fladfisk, inde vi tog hjem ved middagstid, da det begyndte at regne.

 

                                                                                                                                   Flemming.

 

 

 

 

Generalforsamling 2015

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Auning-Fiskeklub d. 3/2 2015

 

 

Der var 23 fremmødte til generalforsamlingen.

 

 1. Valg af dirigent. – Agner valgt.
 2. Valg af referent.- Elly valgt.
 3. Formandens beretning.:

 

Vores første tur gik til Moesholm P&T som vi har fisket i flere gange før, 14 mand var mødt op,

Vejret var ikke det allerbedste, men vi havde rundstykker, kaffe og en lille en til at varme os på,

så det gik alligevel.

Der blev da også fanget 6 ørreder Carsten 1 Flemming Mikkelsen 4 og undertegnede 1

 

Vores 2. tur gik til fjorden efter sild, på en  dag som jeg husker det, med flot solskin hele dagen

og masser af sild, der ramte vi lige direkte ned i stimerne.

 

3. tur var en kysttur, mødested Auning Skole. Derfra gik turen til Gjerrild Klint, vejret var fint

men der blev ikke fanget noget.

 

4. tur. d.30-5 gik turen til gudenåen, nærmere betegnet Langå Camping kl. 17 fredag aften.

8 mand var af sted, og der blev fisket og hygget ude ved jernbanesvinget indtil ved 21 tiden.

 

5. tur det var vores årlige fiske og hyggetur i klubbens telt ved Voer Færgested, med fiskeri om

dagen og hygge og musik i teltet om aftenen, vi var ca 30 personer mødt op.

Efter grillmaden var der præmieuddeling.

 1. præmie en filetkniv gik til Asbjørn for en flot skrubbe på 38,5 cm
 2. præmie en flueæske med tilbehør til Flemming for en flot skrubbe på 37,5 cm
 3. præmie en kasket med lys til Flemming for en skrubbe på 32 cm

Desuden fik Kasper en kniv for en aborre.

Dagens præmier var sponsoreret af Hans Sørensen og Lystfiskeren i Fausing.

Bagefter var der hygge og lidt dans.

 

6. tur. En aftentur til fjorden ved Voer Færgested fredag den første august. Ålene var fraværende

den aften til gengæld fangede vi en del Skaller og Aborrer, og vi hyggede os og fortalte

røverhistorier til langt efter mørkets frembrud.

 

7. tur. En moletur til Bønnerup blev aflyst pga. manglende tilmelding.

 

8. tur. Kuttertur på Kattegat med skipper Lars og M/S Signe fra Grenå.

Efter nogle års fravær pga manglende fisk i Kattegat besluttede vi at nu skulle det prøves igen.

Vi sejlede ud i fint solskinsvejr og næsten ingen vind, ud til et langt smalt stenrev, ca 2 timers

sejlads sydøst fra Grenå. Trods det fine vejr var der en del buler på vandet, så det kneb nogle med at holde balancen, andre med at holde madpakken indenbords og nogle havde et par ”kriser” undervejs. Men der blev fisket og fanget en del Torsk og Sej der lige kunne holde målet, samt lidt Makrel og Fjæsing blev det også til.

På trods af strabadserne så blev det alligevel en fin tur.

 

 

9. tur. Den 14-9 deltog klubben på messen Jægerliv ved Gl. Estrup. Desværre druknede vi lidt

mellem alle jægerne, men vi fik da 4 nye medlemmer, og vi besluttede at prøve igen til næste år.

Jeg har efterfølgende talt med formanden for Auning Jagtforening som lovede mig at vi ville blive mere synlige til næste år også i annonceringen forud for messen.

 

10. tur. P&T til Fannerup, vejret var stille, solen skinnede, der var mange fisk i søen. Der manglede alligevel noget, nemlig at fiskene ville tage vores madding. Vi lystfiskere er jo ikke rådvilde, så når fiskene ikke vil bide, så kan vi jo bare gå rundt og snakke, og det blev der gjort en del denne dag.

Emil vores nye juniormedlem han fiskede løs og endte med en flot ørred på 1,1 kg.

 

11. tur. Geddeturen, 15 mand var i Pindstrup mosen d. 11-10. Og der blev fisket med blink, wobler, orm, fisk og sågar rågehjerter. Bid var der 3 gange men hver gang hoppede gedderne af.

En fin efterårsdag var det og folk hyggede sig derude.

 

Årets sidste arrangement er jo som bekendt vores julebanko. 44 bankospillere var mødt op, jeg tror ikke at vi nogensinde har været så mange.

Men der blev spillet, spist æbleskiver og hygget lige som vi plejer at gøre det. Og i år blev præmierne lidt mere ligeligt fordelt end sidst år selv om der var nogle der vandt indtil flere gange.

Et hyggeligt arrangement at afslutte året med.

 

Jeg vil slutte med at sige jer alle sammen tak for nogle hyggelige timer sammen med jer derude ved fiskevandene, for uden jer vil det ikke kunne lade sig gøre.

 

Gunnar

 

4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab: - Enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag:

 -  Der var forslag om klubaftener, sildetur og sejltur efter skrubber.

- Gunnar oplyser at klubben har haft klubaftener før, men aldrig med stor tilslutning.

Der blev spurgt generalforsamlingen om der er interesse for det.

Der blev foreslået et foredrag, hvilket der blev givet udtryk for at det nok ville være en god idé.

Bestyrelsen arbejder videre med det.

Sildetur har foreningen i forvejen.

Der arbejdes videre omkring skrubbetur.

 

   6. Valg af bestyrelse og supleanter. På valg er Gunnar og Carsten.

-Genvalg af Gunnar og Carsten.

 

   7. Valg af revisorer.

-Genvalg af Ole Køtter.

 

    8. Eventuelt.

-Carsten fortæller at der er kommet ny hjemmeside. (1-2-3 hjemmeside)

Alle i bestyrelsen har adgang til at lægge materiale og billeder ind. Samt at det nu er muligt for medlemmerne at tilmelde sig elektronisk.

Der vil blive lavet et link som hedder fra medlem til medlem.

Navnet ændret til: Auning-Fiskeklub

 

- Gunnar spørger om der er tilslutning til at tage på ture hvor vi aldrig har været før, evt. også tage lidt længere væk.

- God stemning for det, hvis bare det bli’r endagsture.

 

- Bjarne foreslår tur til Jernhatten. Der er der blevet fanget bl.a. Mørk Sej.

 

- Per synes at der har været for lidt tilslutning i årets løb. Samt at der i klubben er et godt socialt samvær. Medlemmerne må gerne komme med gode forslag til ture.

 

- Birgit meddeler at de gerne vil have teltet flyttet.

 

- John vil prøve at sælge det i marts,  regner med en indtægt på omkring 15.000 kr. incl. trailer.

 

-Asbjørn spørger om man evt. kunne bytte teltet med en jolle med påhængsmotor.

 

-Per foreslår en sejltur på Randers Fjord i private både mod betaling.

 

Præmieuddeling:

Ædelfisk:

 1. plads: Casper Sørensen
 2. plads: Flemming Mikkelsen
 3. plads: Emil Mikkelsen

 

Ikke ædelfisk:

 1. plads: Casper Sørensen
 2. plads: Casper Sørensen.